.
SKOPJE - CENTAR
Menu Close

Правила и услови за користење

Општи правила за користење на ramstoredodoma.com.mk

ramstoredodoma.com.mk, веб-страната може да се користи без никаков надоместок за користењето, а во согласност со наведените услови и правила.

Корисниците помлади од 18 години не смеат да ја користат веб-страната на ramstoredodoma.com.mk. Со купувањето алкохолни и енергетски пијалоци и цигари се изјаснувате дека имате 18 години, односно 14 години  и повеќе.

 

Услови

Со користење на веб страната ramstoredodoma.com.mk, се согласувате со сите долунаведени услови и правила. Доколку не се согласувате, ве замолуваме да не се користи оваа услуга од ваша страна.

ДТУ Рамсторе Македонија ДОО Скопје го задржува правото на измена на овие услови и правила без претходна најава. Ваша одговорност е редовно да ги проверувате овие услови и правила.

Условите за купување на производи преку e-продавницaтa на ramstoredodoma.com.mk се дефинирани со следниве параметри: нарачка, подготовка, плаќање, испорака, рекламација.

Испорачателот на производите е друштвото за трговија на големо и мало и услуги Рамсторе Македонија ДОО Скопје, Подружница за е-трговија “РАМСТОРЕ ДО ДОМА” кoj преку своjaтa е-продавницa овозможува купување на голем дел од асортиманот на производи кои се наоѓаат во неговата понуда.

За купувач на е-продавницата ramstoredodoma.com.mk се смета секоe правно и физичко лице,  кое преку електронски пат e регистрирано н страната ramstoredodoma.com.mk и ќе нaрача производи во вредност од најмалку 500ден.

Сите цени се изразени во македонската национална валута (ден) со вклучен ДДВ.

 

Нарачка

Производите се нарачуваат по електронски пат со селектирање на одреден производ и додавање во кошничка. Производите се сметаат за нарачани во моментот кога купувачот ќе избере, нарача и го изврши плаќањето.

ДТУ Рамсторе Македонија ДОО Скопје се обврзува да ги испорача сите нарачани производи кои за време на испораката ги има на располагање. Доколку не е во можност да испорача било кој од нарачаните производи, во зависност од избраната алтернатива при нарачката, има должност да го контактира корисникот телефонски или можност да го замени производот со друг соодветен.

 

Цени и ориенатациона цена

Цените важат на денот на нарачката.

Цената во вашата кошничка е ориентациона цена. Тоа е наша проценка колку ќе изнесува вашата нарачка кога ќе ви ја доставиме сo нарачаните производи. Меѓутоа истата може да се разликува минимално во зависност од производите кои ви се испорачани.

 

Подготовка на нарачка

Од страна на нашиот персонал нарачките ќе бидат соодветно спакувани во соодветни кеси за при транспорот да не дојде до нивно оштетување. Купувачот е должен при преземање на нарачката истата да ја провери од евентуално оштетување и веднаш да ја рекламира. 

 

Плаќање

Купувачот врши плаќање на нарачката со платежни картички по електронски пат. За успешно купување потребно е да го одберете типот на платежната картичка која ја поседувате во полето “Сопственик на картичка” да се впише Името и Презимето кое се наоѓа на платежната картичка. Во полето “Број на платежна картичка” да се впише бројот на картичката кој се наоѓа на предната страна и во полето “Датум на истек” на картичката да се впише датумот на истек на картичката, како и во внес на троцифрениот CVC код во соодветното поле.

***не ги споделувајте Вашите податоци со трети лица.

 

На крајот ќе ви стигне нотификација, односно маил за потврда дека Вашата нарачка е евидентирана како и деталите на истата.

Напомена: При првата резервација на вашата картичка, ќе се резервираат дополнителни 10% поради можноста за избор на производи кои се на мерење и достава на алтернативен/дополнителен производ. При крајната потврда на нарачката, ќе ве исконтактираме доколку ни е потребна потврда од ваша страна за алтернативен производ или наведената тежина не може да биде соодветна на производот. Доколку нарачката останува непроменета, при комплетирање на истата, ќе ви биде наплатено точно колку што е и наведената крајна сума при нарачката.

 

Испорака

Нарачката ја доставуваме со професионална - партнер компанија за достава на адресата која е наведена во нарачката под следниве услови:

Испораката на нарачката се врши до вратата на куќата или до вратата на вашиот станбен објект каде живеете. 

Доколку не сте дома, односно во Вашата канцеларија, во времето на испораката ќе ви оставиме картичка со наведеното време во кое сме биле кај Вас и ќе побараме да не контактирате што е можно побрзо на телефонот наведен на картичката.

Сите податоци за корисниците строго се чуваат и достапни се само на оние лица кои ги извршуваат непосредните активности вклучени со корисниците.

 

Враќање на производи/рекламација

Потрошувачот при прием на нарачаните производи треба истите во моментот на испорака да провери дали испорачаното соодвестува со нарачката и во присуство на доставувачот да утврди дека испорачаните производи се во добра состојба. Доколку има проблем со испорачаните производи, потрошувачот треба да се пожали во истиот момент.

ДТУ Рамсторе Македонија ДОО  Скопје не одговара и не заменува производи по приемот на нарачката, доколку производите не се во оригиналното пакување или пак истиот е употребуван.

Купувачот има право на рекламација во следниве ситуации:

-испорака на производи кои не се нарачани, поточно за кои не е избрана една од трите понудени алтернативи;

-испорака на производи на кои им е истечен рокот на употреба;

-испорака на производи кои имаат грешки или оштетувања кои настанале при транспортот или пак производителот;

 

Во случај на враќање на производите, купувачот е должен да укаже на оправдана рекламација на ДТУ Рамсторе Македонија ДОО Скопје, преку поднесување и пополнување на формата за ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ, на самата страна ramstoredodoma.com.mk во својот профил. Во делот за нарачки, ќе треба да ја одберете соодветната нарачка под која има линк ВРАЌАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ, со која се отвора форма и се пополнува. При успешно пратена рекламација, ќе добиете повратна електронска пошта со соодветните детали. Производот можете да го вратите во било кој наш маркет.

Производот кој не е неотпакован и неупотребуван може да се врати во рок од 15 дена, заедно со приложената фактура и истиот да се замени со друг соодветен производ. Доколку во моментот на поднесувањето на барањето од страна на потрошувачот, трговецот нема соодветен производ, потрошувачот има право да бара враќање на платениот паричен износ.

Ramstoredodoma.com.mk има резервирано право да ја менува својата политика за поврат на средства/враќање на производи. Сите промени ќе стапат во сила со самото објавување на веб страницата ramstoredodoma.com.mk.

Наша препорака е со секоја посета на веб страницата ramstoredodoma.com.mk да ги погледнете објавените правила од политиката за враќање на производи.

 

Општо

ДТУ Рамсторе Македонија ДОО Скопје го задржува правото на измена на овие услови и правила без претходна најава.

Сите промени се применуваат на користењето на ramstoredodoma.com.mk веб страната.

Доколку не се сложувате со наведените правила на користење или не сакате да ги прифатите, Ве молиме да се обратите во контакт центарот 0800 800 70 или на e-mail: ramstoredodoma@ramstore.com.mk со своите забелешки.

За тоа време Ве молиме да не ги користите уcлугите на нашите интернет продавница на веб страната ramstoredodoma.com.mk.

ДТУ Рамсторе Македонија ДОО Скопје не одговара за евентуални мали измени во однос на производите прикажани на фотографиите на официјалната веб страна. Фотографиите прикажани на веб страницата ramstoredodoma.com.mk се од информативен карактер.

 

Политика за испорака на производи

Оваа полититка се однесува на испораката на нарачаните производи по електронски пат, кои ќе бидат испорачани со професионална - партнер компанија за достава на адресата која е наведена во нарачката под следниве услови:

Минимален износ за нарачка е 500 денари, во зависност од направената нарачка за овој и над овој износ се наплаќа испораката.

 

Доплатата за испораката не е фиксна и зависи од износот на самата нарачка.

1. За износ на нарачка од 500 денари до 1500 денари доплатата изнесува 150 денари.

2. За износ на нарачка од 1501 денари до 3000 денари доплатата изнесува 100 денари.

3. За износ на нарачка над 3001 денари доставата е бесплатна

 

Трошоците за испорака се вклучуваат во крајната цена на чинење на нарачката.

Испораката на нарачката се врши до вратата на куќата или до вратата ва вашиот станбен објект каде живеете. Доколку при испорака на нарачката во зградата нема лифт или истиот не е во употреба, нарачката ќе ви биде испорачана до влезната врата.

Доколку не сте дома, во Вашата канцеларија, во времето на испораката ќе ви оставиме картичка со наведеното време во кое сме биле кај Вас и ќе побараме да не контактирате што е можно побрзо на телефонот наведен на картичката.

 

Купувањето преку нашата интернет страница може да се реализира од било коja локација, но испораката се спроведува во поширокото градско подрачје на град Скопје во Вашиот дом или пак канцеларија. Испорака се врши секој ден.

 

Сите измени поврзани со испораката ќе бидат јавно објавени преку измена на оваа Политика за испорака за производи.