.
SKOPJE - CENTAR
Menu Close

Заштита на личните податоци

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ за Заштита на личните податоци и користење на колачиња

 

Рамсторе ги презема сите неопходни технички мерки за да ја осигура приватноста и безбедноста на лични податоци собрани преку нашата веб-страна www.ramstoredodoma.com.mk. Податоците кои се собираат не се споделуваат со никого, само авторизирани вработени кои извршуваат анализи имаат пристап до податоците. Податоците ќе бидат трајно зачувани во безбедните системи на Рамсторе или доколку корисникот на услугата нема поднесено барање за бришење на лични податоци и откажување од целата програма.

 

Кои податоци како ги собираме и користиме?

Ние ги собираме вашите лични податоци за да ви помогнеме и да ви обезбедиме подобри услуги. Личните податоци што ги собираме овозможуваат Рамсторе да ве исконтактира, успешно ви ги достави производите од вашето интернет пазарување, како и успешно реализирање на наплатата во врска со ова пазарување.

Сите лични податоци кои ги собираме, ги чуваме и користиме се во согласност со одредбите од Законот за Заштита од лични податоци.

Личните податоци ги собираме исклучиво за реализација на интернет нарачката. Податоци кои ги собираме се:

Основни податоци за остварување на нарачката:

-        Име и презиме

-        Адреса за достава

-        Електронска адреса

-        Контакт телефонски број

 

Дополнителни податоци:

-        Рамсторе Клуб Картичка

Дополнителнителните податоци ги собираме за остварување на собирање и користење на поените кои купувачот ги стекнува со пазарење во нашите маркети од Лојалти програмата.

Овие податоци се користат исклучиво за овозможување на интернет пазарувањето и не се споделуваат со трети лица. Рамсторе сите лични податоци од купувачите ги чува во безбедносни зони. За приватност и безбедност во нашата политика, личните податоци се дефинираат како информации што лично ве идентификуваат или се користат за комуникација и овозможување на вашето интернет пазарување.

Вашите лични податоци ќе бидат собрани само со ваша дозвола (преку регистрација на нашиот портал за интернет пазарување www.ramstoredodoma.com.mk).

(Во врска со вашите лични податоци од финансиска природа, ве известиваме дека не собираме никакви податоци кои содржат број на картичка и/или број на банкарска сметка. Овие податоци се чуваат и користат исклучиво од страна на Халк Банка. При плаќање со платежна картичка, наплатата се врши преку порталот за наплата на Халк Банка. Бројот на вашата картичка се испраќа преку сигурносна конекција до Халк Банка, а по завршување на процесот на трансакција се брише. Ние како компанија Рамстор не доаѓаме во контакт со вашата платежна картичка).

 

Како ги користиме податоците што ги собираме?

Сите погоре наведени информации собрани од вас ќе бидат користени исклучиво за целите на интернет продажба.

Може да ви биде понудена опцијата да бидат користени вашите податоци за други активности или услуги различни од активноста или услугата што ја регистрирате на нашата веб-страница или апликација кога ќе се регистрирате.

Ние исто така можеме да ги користиме вашите лични и демографски податоци за внатрешните анализи. На овој начин, ние постојано можеме да ги подобриме, прилагодуваме и подобро да ги задоволиме вашите потреби со производите и услугите што ги нудиме. Ние не ги продаваме или изнајмуваме вашите лични податоци.

Вашите лични податоци:

 • Ќе бидат користени за полесно користење на нашата интернет продавница и апликација,
 • За промовирање на нашите производи и услуги,
 • Да ги запознаеме нашите купувачи и да ја подобриме нашата комуникација,
 • Да им обезбедиме општи и посебни кампањи / предности на нашите купувачи,
 • За директен маркетинг и рекламни активности,
 • Податоците ги користиме за анализа на податоци, истражувања, истражувања и други практики / информации за задоволството на клиентите во согласност со целта и законите.

Вашите податоци ги собираме за да можеме да комуницираме подобро, да го обезбедиме задоволството кое го очекувате од нас и да бидеме поблиску до вас.

 

Како се врши плаќањето? 

При секое пазарување преку интернет продавницата на Рамстор, се внесуваат податоци за платежната картичка која ја користите. Тие податоци не се зачувуваат на нашите сервери. Секоја трансакција е обработена преку системот на Халк Банка кој користи најнова технологија за заштита на вашите лични податоци. Во моментот кога ќе ги внесете податоците од вашата платежна картичка, и истите ќе се обработат преку безбедносниот протоколен систем на банката и трансакцијата ќе биде спроведена, овие податоци стануваат невидливи за нас, односно се бришат.

 

Споделување податоци со трети страни

Рамстор не споделува лични податоци со трети страни. Споделувањето на податоци го врши само со податоци од правни лица, споделувајќи на трети страни како што се Facebook, Inc, информации за производи и фирми кои се јавно достапни на веб-страната на Рамстор.

Исто така корисникот може да сподели информации кои се јавно достапни на други веб-страни, вклучувајќи информации за поврзаност помеѓу Корисникот и други веб-страни (како пријатели и листа на контакти). Рамстор не ја превзема одговорноста во однос на Заштита на личните податоци за други веб-страни. Оваа политика не се применува за информации за корисникот и неговите пријатели кои се зачувани на други веб-страни. Ако корисникот не сака податоците достапни на други веб-страни, да бидат достапни на Рамстор потребно е да го измени подесувањето за приватност на својата регистрација на другите веб-страни.

 

Користење на колачиња (cookies)

Рамстор обезбедува опција на компјутерот на Корисникот или на други терминални уреди да бидат инсталирани колачиња – што може да се креираат на Вашиот компјутер и Вашиот пребарувач може да ги зачува и дава можност за обновување на информациите за Корисникот бидејќи тие ги препознаваат сајтовите/страниците што неговиот/нејзиниот терминален уред ги користи и/или пребарува. Секое колаче содржи карактеристична низа на знаци, што му овозможува на пребарувачот јасно да се идентификува кога веб-страницата повторно се посетува. Корисникот треба да ја потврди или одбие оваа опција.

Повеќето колачиња што ги користиме се таканаречени „Колачиња за сесија“, кои се бришат кога ќе завршите со сесијата на пребарувачот.  Покрај тие, постојат и долготрајни колачиња, што ги користиме за повторно да Ве препознаеме како посетител. Колачињата не нанесуваат никакви штети на Вашиот компјутер и не содржат вируси.
Следните податоци односно информации се зачувуваат и обработуваат во колачињата.

 •         Функционалност на најава, времетраење: една сесија
 •         Доколку е потребно, намалување на оптовареност, времетраење: една сесија
 •         Функционалност на кошничка, времетраење: 30 дена по последната посета.

Ние користиме колачиња на нашата веб-страница за да ја подобриме функционалноста на веб-страницата за ваша корист. Не користејќи ги колачињата, одредени области на страницата ќе престанат да работат исто толку ефикасно, а во други, целосно ќе престанат да работат. Според тоа, сметаме дека употребата на колачиња е од јавен интерес, а истовремено е во согласност со член 6 (1) (д) од GDPR. Правната основа за обработка на личните податоци под користење на колачиња е легитимен интерес на Рамстор, GDPR и член 10 став 1 алинеја 6 од Законот за заштита на личните податоци.

 1.       Nop.Antifogery

E колаче што го користи антифоржерискиот систем како дел од безбедносниот систем што е неопходен кога се користи автентикација заснована на колаче. Постои за да функционира апликацијата.

 

 1.       Nop.Customer

Се користи за идентификување на клиенти гости.

 

 1.       Nop.Session

E само идентификатор на сесија на клиентот во колаче и ги зачувува податоците за сесиите на серверот, обично во базата на податоци.

 

 1.       Nop.TempData

E колаќе кое има улога на само идентификатор на сесија на клиентот и ги зачувува податоците за сесиите на серверот, обично во базата на податоци.

 

 1.       Nop.deliveryZoneName
 1.       Nop.deliveryZoneId

Ова колаче е поставено за прелистувачот да го памети ID на гостинот за да ги прикаже најновите новости.

 

 1.       Nop.selectedCountryName

Колаче кое ја идентификува земјата од која доаѓате.

 

 1.       Nop.selectedDistrictId
 2.       Nop. selectedDistrictName
 3.       Cookiesession1

Сесиите се корелација на барањата за индивидуални веб-страници / податоци („хитови“) во смисла на целокупната „посета“ на клиентот за време на временскиот период, но исто така задржуваат и меморија помеѓу настаните. Ова колаче ја зачувува првата сесија.

 

Колачињата ќе се зачуваат на компјутерот на корисникот и оттука ќе се пренесат на нашата страница. Оттука, Вие како корисник имате целосна контрола врз користењето на колачињата. Со промена на поставките на Вашиот интернет пребарувач може да го деактивирате или ограничите пренесувањето на колачињата. Веќе зачуваните колачиња може во секое време да се избришат. Ова може автоматски да се изврши. Доколку се деактивираат колачињата за нашите веб-страници, можеби нема да може да се користат сите функции на веб-страницата во целост. 

 

Доколку корисникот се согласи на користење на колачиња Рамстор задржува информации и добива пристап до информациите и процесите кои се зачувани на терминалниот уред на корисникот со цел:

-   На Корисникот да му обезбеди нормален и квалитетен пристап до Услугите, заедно со сите функционални можности; да провери присуство на скрипти, софтверски апликации и подесувања на терминалниот уред на корисникот, кои се неопходни за нормален пристап и користење на Услуги и да ги извести него/неа доколку ги нема;

-  Да следи и да се спречи користење на мулти-сметки (регистрирање и користење на повеќе Кориснички сметки од страна на истото лице) со злонамерни дејствија;

- Визуализира и не-визуализира елементи од РАМСТОР веб-сајтот за кои има посебни барања кои се или не се компатибилни на одредени карактеристики, квалитети или опции на терминалниот уред на Корисникот (на пример: широчина на екран, резолуција и други);

- Да ги прилагоди Услугите и да обезбеди автоматско прикажување или криење на различни елементи од РАМСТОР веб-сајтот, во согласност со желбите и подесувањата на корисникот;

1.4.5.   Да ги рекламира и истражува преференците на Корисникот.

Колачињата кои ги користи РАМСТОР не зачувуваат информации (лични податоци) кои овозможуваат идентификација на корисникот како физичко лице. Нивната намена е исклучиво да се идентификува користеното од страна на прелистувачот и/или терминалниот уред на Корисникот.

Корисникот има право во секое време да го одбие зачувувањето и/или пристап до информациите кои се зачувани на терминалниот уред кој го користи Корисникот.

Забраната и/или бришењето на колачињата од страна на Корисникот може целосно или делумно да му оневозможи на Корисникот да пристапи до РАМСТОР веб-сајтот и/или Услугите, да ги промени или отстрани преференциите што Корисникот претходно ги поставил на РАМСТОР веб-сајтот и/или значително да го влоши квалитетот на Услугите, за што РАМСТОР не презема одговорност.

Корисникот има право во кое било време од РАМСТОР да добие информација за податоците кои се зачувани на неговиот терминален уред, со испраќање прашање до РАМСТОР на следната e-меjл адреса: e-shop[at]РАМСТОР[dot]com (е-мејл адресата е напишана на овој начин со цел да не заштити од SPAM; Ве молиме заменете ги [at] со @, и [dot]со ‘.’)

РАМСТОР користи два вида на колачиња – “привремени” (кои се избришани од меморијата на терминалниот уред на корисникот кога корисникот го затвора интернет прелистувачот) и “постојани” (кои се зачувуваат на терминалниот уред на корисникот додека тој /таа не ги избрише). Корисникот може да ги отстрани постојаните колачиња според инструкциите на интернет прелистувачот што го користи. Колачињата што ги користи РАМСТОР содржат идентификациски број кој помага при идентификацијата на Корисникот.

Колачињата може да се инсталираат, исто така, и од страна на трети лица со цел да се рекламираат стоки и услуги кои можат да бидат интересни за Корисникот кога тој/таа го посетува РАМСТОР веб-сајтот и другите веб-страници. РАМСТОР нема пристап или контрола врз употребата на колачињата. Овие колачиња, исто така, собираат информации за начинот на користење на РАМСТОР веб-страница, како на пример кој веб-сајт го пренасочил Корисникот кон РАМСТОР веб-сајтот, кои интернет страници од РАМСТОР веб-сајтот ги посетил Корисникот, информации за посетите на Корисникот на други веб-сајтови, но не прибира информации како што се имиња, e-пошта адреси, други информации за контакти или други лични податоци кои би му овозможиле на некое трето лице да го идентификува Корисникот и да стапи во контакт со него/неа.

 

 

Директен Маркетинг

Корисникот директно и индиректно ќе биде информиран од семејството Рамсторe, за општите и посебните кампањи, предностите, производите, промовирање на услуги, реклами, истражувања на пазарот и други задоволства на потрошувачите, текстуални пораки (СМС), мобилна апликација, известувања, електронска пошта, телефонски повик итн.

Со секаков вид на електронска комуникација се овозможува да се испратат комерцијални електронски и други пораки до потрошувачот. Ако сакате да ја повлечете вашата согласност за обработка на вашите лични податоци за целите на директен маркетинг јавете се бесплатно на контакт центарот 0800 800 70 или пишете порака на нашата електронска адреса (e-mail) ramstore@ramstore.com.mk или по пошта до адресата Ул. Св. Кирил и Методиј, број 13.

Корисникот може да побара од Рамсторе да го информира за неговите права, поврзани со обработката на личните податоци, како и да ги дополни, измени, избрише, или да го сопре користењето на неговите лични податоци, ако податоците се нецелосни, неточни, или неажурирани на горенаведените адреси. Во рок од 15 дена по добивањето на известувањето, РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ќе ја спречи понатамошната употреба на личните податоци на корисникот заради директен маркетинг.

 

 

Преку програмата за интернет продажба ги собирате поените на вашата Рамстор Клуб картичка, меѓутоа истите може да ги користите од наредниот ден при пазарување во еден од нашите маркети.

 

Кои се вашите права во однос на вашите податоци што ги собираме?

Имаме одредени права во однос на податоците што ги собираме во рамките на оваа политика. Податоците што се обработуваат од наша страна:

 • Да дознаете дали се обработуваат или се обработувани вашите лични податоци,
 • Доколку се обработуваат можете да добиете информации за нив,
 • Да ја дознаете целта на обработувањето на вашите податоци и дали се користат според нејзината цел,
 • Доколку се погрешни можете да побарате да се ажурираат вашите податоци,
 • Може да побарате вашите обработени податоци да бидат избришани или уништени

можете да не контактирате преку нашиот бесплатен контакт центар 0800 800 70 за сите ваши барања. Вашите барања ќе бидат спроведени до надлежните лица, и истите ќе бидат обработени во најскоро можно време, односно најдоцна до 15 дена од денот на приемот.

 

Како ги заштитуваме податоците што ги собираме?

Рамсторе ги презема сите неопходни технички мерки за да ја осигура приватноста и безбедноста на лични податоци собрани преку нашата веб-страница и мобилна апликација. Податоците кои се собираат не се споделуваат со никого, само авторизирани вработени кои извршуваат анализи имаат пристап до податоците. Податоците ќе бидат трајно зачувани во безбедните системи на Рамсторе или доколку корисникот на услугата нема поднесено барање за бришење на лични податоци и откажување од целата програма.

 

Одјавување од листата за известувања

Ако не сакате да бидете вклучени во нашата информативна листа, можете да ја напуштите со вашиот избор во секое време со ажурирање на вашите податоци. Доколку не сакате да добивате известувања, можете да се јавите на нашиот контакт центар 0800 800 70 или да поднесете барање преку нашата веб страна www.ramstoredodoma.com.mk или по пошта до адресата Ул. Св. Кирил и Методиј, број 13.

 

Промена на Политиката за приватност

Рамсторе го задржува правото во секое време да ја измени, или дополни политиката за приватност. За секое нејзино менување, или дополнување ќе биде поставено известување на нашата веб страна или мобилна апликација. 

 

Прифаќање на услови за членство

Со притискање на полето “Прифаќам“, купувачот потврдува дека ги прочитал, ги разбрал и ги прифаќа и во целост условите за користење на услугите од програмата за интернет продажба на Рамсторе.

Рамсторе го задржува правото во секое време за менување или преќинување на оваа програма.

За секоја промена Рамсторе е задолжен да ги извести сите корисници на програмата.

Никако не е дозволено користење на лојалти програмата под 18 годишна возраст.

 

Права за содржини 

Сите права за користење на содржините на www.ramstoredodoma.com.mk интернет продавница се заштитени од Рамстор Македонија ДОО. Не е дозволено превземање или користење на содржините од интернет страните www.ramstore.com.mk

и www.ramstoredodoma.com.mk, како комерцијалните содржини така и логоата и трговските марки, целосно или делумно, ниту истите да се отстапуваат на трети лица, да се складираат во електронска или во било каква друга форма, ниту јавно да се објавуваат или да се користат за било какви цели, без писмена согласност од Рамсторе Македонија ДОО.

 

За секоја детална информација можете да не контактирате преку контакт центарот 0800 800 70 кој е бесплатен за повици од сите мобилни и фиксни оператори. Работното време на Kонтакт центарот е од 10 до 22 часот, секој ден.